news

World Expo 2020 Dubai โอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทย ร่วมสร้างความเชื่อมั่น พร้อมกับประเทศพันธมิตรทั่วโลก

World Expo 2020 Dubai เดินหน้าต่อพร้อมพันธมิตรกว่า 190 ประเทศ หวังเป็นต้นแบบความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะ Commissioner General of Section for Thailand Pavilion กล่าวว่า “ปีพ.ศ 2563 ถือเป็นปีที่โลกของเราเผชิญกับวิกฤติการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของ CIVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า COVID-19 จะทำให้งานระดับโลกอย่าง World Expo 2020 Dubai ต้องล่าช้ากว่ากำหนดเดิมถึง 12 เดือน แต่การร่วมแรงร่วมใจของประเทศเจ้าภาพกับทุกประเทศที่เข้าร่วมงาน จะทำให้ World Expo 2020 Dubai ที่จะเกิดขึ้นในอีก 1 ปีข้างหน้านี้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนว่าเราสามารถขับเคลื่อนโลกใบนี้ไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นได้ด้วยมันสมองและการร่วมมือกันของเราทุกคน”

สำหรับงาน World Expo 2020 Dubai ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ณ อาคารแสดงประเทศไทยตั้งใจต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่านด้วยมิตรไมตรีอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับ SMART THAILAND จากภูมิปัญญาสู่การพัฒนาด้านนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนสู่อนาคต” (Mobility for the future) ซึ่งจะนำเสนอผ่านห้องนิทรรศการทั้ง 4 ห้อง ผู้เข้าชมจะได้รับประสบการณ์ครบทุกสัมผัสตั้งแต่ก้าวแรกของการเข้าชม ตั้งแต่อัตลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งในด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศ ความงดงามทางธรรมชาติไปจนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ประเทศไทยเร่งพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในเอชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบันโครงสร้างหลักของอาคารเสร็จสมบูรณ์ 100% ยังคงเหลือในส่วนของงานสถาปัตยกรรม และระบบวิศวกรรม เพื่อให้อาคารแสดงประเทศไทยพร้อมที่จะเปิดรับและสร้างความประทับใจให้ทุกคนจากทั่วโลกดังเช่นในทุกๆ World Expo ที่ผ่านมา” สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของอาคารแสดงประเทศไทยผ่านทาง www.expo2020dubaithailand.com และสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram: expo2020dubaithailand