news

โครงการคัดเลือกสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย สำหรับจัดจำหน่าย และแจกเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในอาคารแสดงประเทศไทย งาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดโครงการคัดเลือกสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย เข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่มีความสามารถมีศักยภาพได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน รวมทั้งเป็นเวทีเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ไทยสู่สายตาชาวต่างชาติผ่านพื้นที่เชิงพาณิชย์ของอาคารแสดงประเทศไทย

ผู้สนใจจะต้องกรอกข้อมูลคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดผ่านช่องทางการสมัครออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์การพิจารณา ในกรณีที่ได้รับคัดเลือก ผู้ประกอบการจะต้องประสานเรื่องใบอนุญาตนำเข้า การนำเข้า และการขนส่งต่าง ๆ กับ ผู้บริหารจัดการพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานฯ ให้พร้อมสำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ผู้ประกอบการไทยที่มีความสามารถ มีศักยภาพ สามารถเข้าร่วมนำเสนอสินค้าของตนเองเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยแบ่งสินค้าเป็น 2 ประเภท คือ

1. สินค้าสำหรับจัดจำหน่าย ในพื้นที่เชิงพาณิชย์
2. สินค้าสำหรับแจก ให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมงาน หรือบุคคลพิเศษ (วีไอพี)

ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1  เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจการค้า โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 หรือ ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป

3.2  ธุรกิจมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือในการประกอบการค้า มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดี ไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีพฤติกรรมในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีเจตนาลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอื่น

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยคลิก “ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ”

2. ผู้สมัครกรอกข้อมูล และ Upload เอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามกำหนด

เอกสารที่จะต้องจัดเตรียมสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. โปรไฟล์บริษัท
2. รูปถ่ายสินค้าที่ต้องการนำเสนอ หากมีมากกว่า 1 ไฟล์ ให้ zip. และ upload
3. เอกสารมาตรฐานการรับรองต่างๆ (หากมี)
4. เอกสารรางวัลที่ได้รับ (หากมี)
5. เอกสารข้อเสนอเพิ่มเติม (หากมี)

3. ผู้สมัครกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

4. ผู้สมัครจะได้รับอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ หากไม่ได้รับอีเมล์ยืนยัน โปรดติดต่อมาที่ info@thailandexpo2020.com 

5. ผู้สมัครสามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ที่ www.expo2020dubaithailand.com และทาง Facebook Page: expo2020dubaithailand

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thailandexpo2020.com หรือ Facebook Page: expo2020dubaithailand

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ

สถานการณ์ตลาดสินค้าอาหารฮาลาลในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รายละเอียดการนำเข้าอาหาร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รายละเอียดการนำเข้าสินค้าประเภทสุขภาพ สปา และเครื่องสำอาง