news

รับสมัครตัวแทนประเทศไทยในโครงการ Thailand Pavilion Ambassador ในงาน World Expo 2020 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2564

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย รวมถึงคนไทยที่มีความรู้ความสามารถและกล้าแสดงออก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อคว้าประสบการณ์ระดับโลก พร้อมเป็นตัวแทนแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยในฐานะ Thailand Pavilion Ambassador

งาน World Expo ถือเป็น 1 ใน 3 ของงานยิ่งใหญ่ระดับโลก ที่ประเทศต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก ร่วมนำเสนอเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาติ ซึ่งในครั้งนี้ World Expo 2020 Dubai จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “Connecting Minds, Creating the Future—เชื่อมความคิด สร้างอนาคต” โดยประเทศไทยจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “Mobility for the Future—การขับเคลื่อนสู่อนาคต” แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของไทยในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค ภายใต้พื้นฐานทางวัฒนธรรมและการต้อนรับอย่างอบอุ่นของคนไทย ที่ผู้เข้าชมทุกคนจะได้สัมผัสตลอดการเข้าชมอาคารแสดงประเทศไทยในครั้งนี้