news

ประกาศเลื่อนการรับสมัครตัวแทนประเทศไทยในโครงการ Thailand Pavilion Ambassador และ Thailand Pavilion Performer

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ส่งผลต่อการจัดงาน World Expo 2020 Dubai ทีมงาน Thailand Pavilion จึงมีความจำเป็นต้องระงับการเปิดรับสมัครโครงการ Thailand Pavilion Ambassador และ Thailand Pavilion Performer เป็นการชั่วคราว โดยเราจะประกาศกำหนดการรับสมัครใหม่อีกครั้งในปี 2021

สำหรับผู้สมัครที่ได้ยื่นใบสมัครในระบบออนไลน์แล้วนั้น ข้อมูลของท่านจะยังถูกบันทึกไว้ในระบบ เมื่อมีการเปิดรับสมัครอีกครั้งในปี 2021 ทางโครงการจะส่ง e-mail ไปตามข้อมูลที่ท่านให้ไว้ เพื่อยืนยันความสนใจในการเข้าร่วมโครงการของท่านอีกครั้ง