news

Global Best Practice Programme

โอกาสในการแสดงศักยภาพของคุณ บนเวทีระดับโลก World Expo 2020 Dubai.
ผ่านการนำเสนอโครงการดีๆ ในการพัฒนาสังคม เพื่อส่งต่อความรู้สู่คนทั้งโลก

 

Global Best Practice Programme

 เป็นหนึ่งในโครงการของการจัดงานระดับโลก World Expo 2020 ที่จะจัดขึ้น ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2020 ถึง 10 เมษายน 2021 โครงการนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปิดโอกาสในคนทั่วโลกได้นำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ และมีศักยภาพในการช่วยแก้ปัญหาของชุมชน เมือง หรือประเทศในแง่มุมต่างๆ เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น น่าอยู่มากขึ้น

    ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญวิกฤตในด้านต่างๆมากมาย และเรากำลังเผชิญกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่ในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น ขณะนี้ในแต่ละประเทศได้มีโครงการระดับท้องถิ่นที่มีศักยภาพมากมายเกิดขึ้น มุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหา และหาทางออกให้แก่สังคม โครงการเล็กๆเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบให้เกิดขึ้นได้ในวงกว้าง และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน

    Expo 2020 จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวบโครงการที่มีศักยภาพทั่วโลก ให้มีโอกาสได้มาเผยแพร่เรื่องราว และแนวปฏิบัติซึ่งสามารถกลายเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่น หรือประเทศอื่นสามารถนำไปปรับใช้ โดยหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในวงกว้างผ่านการเผยแพร่โครงการเหล่านี้ในเวทีระดับโลก

    โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งประเทศ ของชุมชน ของเพื่อนบ้าน หรือในระดับครอบครัว โดยมีประเด็นที่สำคัญ 5 เรื่อง คือ การป้องกันที่อยู่อาศัย (resilient habitats), การดำรงชีวิตและการพัฒนาขององค์กร (livelihoods and enterprise development), การพัฒนาสังคม (social development), ความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ อาหาร และพลังงาน, และการส่งต่อการบริการที่ครอบคลุมและยั่งยืน

    แนวความคิดของโครงการนี้คือ ก้าวเล็กๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวกระโดด ในการพัฒนาที่จะส่งผลกระทบแบบยั่งยืน สิ่งเล็กๆที่มีประสิทธิภาพในการสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ และสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมทั่วโลก คือสิ่งที่โครงการนี้กำลังมองหา หากคุณเป็นหนึ่งคนที่มีโครงการดีๆที่มุ่งหวังในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวของคุณผ่านโครงการระดับโลกในครั้งนี้ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวคุณ และประเทศไทย

    โครงการที่ได้รับเลือกจะได้รับโอกาสในการนำเสนอโครงการในเวทีระดับโลก รวมถึงการสร้างเครือข่ายในระดับประเทศ นอกจากนี้อาจจะได้รับโอกาสแสดงผลงานโครงการในงาน Expo 2020 ครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ชมจากทั่วโลกกว่า 25 ล้านคนตลอดระยะเวลา 6 เดือน

ผลประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
1. โอกาสนำเสนอโครงการในเวทีระดับโลก ในงาน Expo 2020 Dubai
2. โอกาสการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ ที่จะเผยแพร่ไปยังทั่วโลก
3. โอกาสรับทุนสนับสนุนค่าที่พัก และการเดินทางไปยังเมืองดูไบ
4. โอกาสในการหาเงินลงทุน เพื่อพัฒนาวิจัย หากโครงการเป็นที่น่าสนใจ

ผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร
ประชาชนคนไทยทุกคน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือชุมชน

จำนวนรับสมัคร
ไม่จำกัดจำนวน ผู้สมัครหนึ่งท่านสามารถส่งได้มากกว่าหนึ่งโครงการ

ระยะเวลาการสมัคร
ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2562

คณะกรรมการผู้ตัดสิน
ตัวแทนจาก Bureau International des Expositions (BIE)/ มหาวิทยาลัย Cambridge/ มูลนิธิ บิลล์และเมลินดา เกตส์ World Bank/ UN-Habitat, UN-Water, UNDP, UNICEF/ FAO/ the International Renewable Energy Agency/ Abu Dhabi Fund for Development และ Mastercard Center for Inclusive Growth

สอบถามข้อมูลได้ที่ webpage หรือ email
bestpractice@expo2020.ae
สำหรับผู้สมัครที่ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว เพื่อเป็นการยืนยัน และอำนวยความสะดวกในการติดตามผลการสมัคร
กรุณาส่งรายละเอียดของท่านมายังอีเมล์ info@thailandexpo2020.com