news

World Expo 2020 Costume Design Contest โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแสดงประเทศไทย ในงาน World Expo 2020 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดโครงการ World Expo 2020 Costume Design Contest การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแสดงประเทศไทยขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบมืออาชีพ มือสมัครเล่น นักเรียนและนักศึกษาชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการออกแบบให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับโลก ตลอดจนร่วมสร้างชื่อเสียงและประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดจะต้องส่งผลงานการออกแบบตามโจทย์แนวคิด ลักษณะการใช้งาน และรายละเอียดของเนื้อผ้า ทั้งหมด 4 รูปแบบ

            1. ชุดเครื่องแต่งกายประจำวัน สำหรับผู้ชาย ประกอบด้วย เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และรองเท้า

            2. ชุดเครื่องแต่งกายประจำวัน สำหรับผู้หญิง ประกอบด้วย เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และรองเท้า

            3. ชุดเครื่องแต่งกายสำหรับวันพิเศษ สำหรับผู้ชาย

            4. ชุดเครื่องแต่งกายสำหรับวันพิเศษ สำหรับผู้หญิง

ทั้งนี้ ผู้ออกแบบจะต้องนำเสนอเครื่องแต่งกายทั้ง 4 รูปแบบ เป็นภาพทั้งด้านหน้า และด้านหลัง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยผู้ออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องพัฒนาชิ้นงาน เพื่อให้สามารถนำไปผลิตได้จริง

ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 5 มกราคม 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  เป็นบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในวันที่ปิดรับสมัคร 5 มกราคม 2563

2.  มีสัญชาติไทย

3.  สมัครในฐานะบุคคลธรรมดา ไม่อยู่ในรูปแบบบริษัทหรือแบรนด์สินค้า

4.  มีความสามารถในการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยแนบผลงานที่เคยออกแบบ (Portfolio) จำนวน 3 ภาพ เป็นหลักฐานยืนยัน ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวจะไม่นับเป็นคะแนนประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในรอบตัดสิน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1.  ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.expo2020dubaithailand.com

2.  ผู้สมัครกรอกข้อมูล และ Upload ไฟล์ต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามกำหนด

            ไฟล์ที่จะต้องจัดเตรียมสำหรับการสมัครเข้าร่วมประกวด

           2.1 รูปผลงานที่เคยออกแบบ (Portfolio) จำนวน 3 ภาพ ในรูปแบบไฟล์ jpg หรือ png โดยให้รวมไฟล์เป็น zip และ Upload

           2.2 ภาพผลงานการออกแบบชุดเครื่องแต่งกาย ทั้งหมด 4 รูปแบบ แสดงด้านหน้าและด้านหลังของชุดเครื่องแต่งกาย สามารถส่งเป็นไฟล์ภาพแบบดิจิทัล หรือลายเส้นวาดมือ ลงสี ในรูปแบบไฟล์ jpg หรือ png หรือ pdf ต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 150 dpi โดยให้รวมไฟล์เป็น zip และ Upload

3.  ผู้สมัครกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการประกวด

4.  ผู้สมัครจะได้รับอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมการประกวด โดยสามารถตรวจดูใน Spam Box ก่อน หากยังไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน โปรดติดต่อมาที่ info@thailandexpo2020.com

5.  ผู้สมัครสามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ที่ www.expo2020dubaithailand.com และทาง Facebook Page : expo2020dubaithailand

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@thailandexpo2020.com หรือ Facebook Page: expo2020dubaithailand

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล) ตัดสินโดยคณะกรรมการ เป็นผลงานที่จะได้รับการนำไปปรับใช้ เพื่อผลิตให้เจ้าหน้าที่ได้สวมใส่จริง ณ อาคารแสดงประเทศไทย โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับประกาศนียบัตร และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวน 2 ที่นั่ง พร้อมบัตรเข้าชมงาน World Expo 2020 Dubai จำนวน 2 ใบ
  • รางวัลยอดนิยม Social’s Choice (จำนวน 1 รางวัล) ตัดสินจากชิ้นงานการออกแบบที่มีจำนวนยอด Like ที่มากที่สุดบน Social Media ของ Thailand Pavilion (Facebook และ Instagram รวมกัน) โดยจะประกาศผลบน Social Media ของ Thailand Pavilion ผู้ได้รับรางวัล Social’s Choice จะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท