news

ดีอีเอส-ดีป้า หนุนเอกชนขยายโอกาสสู่ตะวันออกกลางในงาน World Expo 2020 Dubai

11 มิถุนายน 2564, อาคารดีป้า ลาดพร้าวกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดประชุมออนไลน์ CEO Virtual Arabic Coffee Talk เพื่อเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “ทีมไทยแลนด์” พร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศ ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมของอาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ นายปณต บุณยะโหตระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เมืองดูไบ จัดการประชุมออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ CEO Virtual Arabic Coffee Talk โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอศักยภาพของประเทศไทย ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมของอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2020 Dubai ซึ่งจะมีขึ้น ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 โดยการประชุมดังกล่าวมีผู้บริหารจากภาคเอกชนร่วมรับฟังรายละเอียดมากกว่า 10 หน่วยงาน

ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ประมาณ 100 วัน งาน World Expo 2020 Dubai จะถึงกำหนดเปิดตัวต่อผู้ชมทั่วโลกแล้ว และนอกจากการควบคุมดูแลให้การก่อสร้างอาคารแสดงประเทศไทยดำเนินไปตามแผนการที่วางไว้ ผู้บริหาร กระทรวงดิจิทัลฯ และ ดีป้า ยังมองว่า อาคารแสดงประเทศไทยสามารถมีส่วนสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้มากกว่านี้ ดังนั้นจึงเชิญชวนพันธมิตรภาคเอกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “ทีมไทยแลนด์” และร่วมกันนำเสนอศักยภาพของประเทศสู่สายตาชาวโลก ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของอาคารแสดงประเทศไทย ทั้งการจัดแสดงสินค้า การประชาสัมพันธ์ การจับคู่ทางธุรกิจ และยังเปิดกว้างสำหรับแนวความคิดในการจัดกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่อาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai ซึ่ง กระทรวงดิจิทัลฯ และ ดีป้า เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ภาคเอกชนมีความตั้งใจเหมือนกับเราคือ หาโอกาสในการร่วมกันฟื้นฟูและผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า

หลังจากนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนชั้นนำของประเทศ เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้เป็นทั้งสีสันของงาน และโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจไทย ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทาง Facebook และ Instagram: expo2020dubaithailand